Όροι Χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται στα υλικά που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του xepapadeas.gr (εφ’ εξής "Ιστοσελίδα"), ιδιοκτησία της ομμορυθμης εταιρειας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ Ο.Ε και εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (Σωκίων 43).

Η περιήγηση του Επισκέπτη (εφ' εξής "Χρήστης") στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το xepapadeas.gr  θεωρεί ότι οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Κατ΄επέκταση, η περιήγηση στο xepapadeas.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Αν οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλει να σταματήσει την περιήγησή του σε αυτή και φυσικά να μη χρησιμοποιεί υπηρεσίες καθώς και να μην προβαίνει σε αγορές προϊόντων που παρέχονται μέσα από αυτή.

Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στο xepapadeas.gr ορίζονται ως "Προσωπικά Στοιχεία & Πληροφορίες", η ευθύνη για την ακρίβεια των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών.

Με την περιήγηση στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία λογαριασμού (Εγγραφή) συμφωνείται και παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας για έλεγχο και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία έχει μόνο ο διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος του xepapadeas.gr.

Προσωπικά στοιχεία ζητούνται από τους Χρήστες στις εξής περιπτώσεις:

Κατά την επικοινωνία με το xepapadeas.gr μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας
Κατά τη δημιουργία λογαριασμού (Εγγραφή)
Τα στοιχεία που ζητούνται από τους Χρήστες είναι σε κάθε περίπτωση εκείνα που κρίνονται απαραίτητα.

Αναλυτικά, τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την επικοινωνία μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας είναι τα εξής:

Ονοματεπώνυμο
Email
Τα στοιχεία που ζητούνται και αποθηκεύονται από το xepapadeas.gr είναι αυτά που έχουν κριθεί απαραίτητα, ώστε να δύναται η αμφίδρομη επικοινωνία με τους Χρήστες. Με την επικοινωνία του με το xepapadeas.gr, ο Χρήστης παρέχει την άδεια

στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν με αυτόν, στέλνοντας email ή καλώντας τον στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο ίδιος.

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την Εγγραφή Μέλους είναι τα εξής:

Όνοματεπώνυμο
Email
Χώρα
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

(Για πελάτες χονδρικής –έκδοση τιμολογίου)

ΑΦΜ-ΔΟΥ-Δραστηριότητα


Η Εγγραφή Μέλους και κατ' επέκταση τα στοιχεία που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία, εξυπηρετούν στην ταχύτερη ολοκλήρωση μελλοντικών αγορών και στην τήρηση του ιστορικού των παραγγελιών του Χρήστη.


Αν εγγεγραμμένο μέλος δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας, θα του ζητηθεί να τα συμπληρώσει μόνο όταν πρόκειται να προβεί σε κάποια αγορά μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα στοιχεία που ζητούνται και αποθηκεύονται είναι αυτά που έχουν κριθεί απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που απαιτούνται εξυπηρετούν στην ταυτοποίηση του Χρήστη για την αποτροπή ψευδών παραγγελιών και τη δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας του στη διεύθυνση της επιλογής του.

Αν κάποιος Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να το επιλέξει ο ίδιος, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα διαγραφής του από τη σχετική λίστα οποτεδήποτε με σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.

Τυχόν ανήλικοι Χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη.

Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας διατηρούνται στο αρχείο του xepapadeas.gr για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη συλλογή τους με εξαιρέσεις τυχόν στοιχεία που πρέπει να τηρούνται για την ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος και χωρίς προηγούμενο αίτημα του Χρήστη, το xepapadeas.gr προβαίνει στη διαδικασία της ανωνυμοποίησης.

Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο Χρήστης το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της Αρχής περί Ασφάλειας των Συναλλαγών προς Διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Συστήματος. Χρήστες, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας πριν το πέρας των 24 μηνών, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δε διαγράφονται, αλλά παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας ή Αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί.

Ασφάλεια & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το xepapadeas.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.

Το xepapadeas.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες κατά την Εγγραφή τους για λόγους στατιστικούς, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το xepapadeas.gr έχει την υποχρέωση να τηρεί αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας των δεδομένων των Μελών του από την πλευρά του.

Όσον αφορά στην ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του, το xepapadeas.gr έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

Χρήση Πιστοποιητικού Ασφαλείας

Ο Ιστότοπος έχει πιστοποιηθεί ως ασφαλής. Αυτό σημαίνει πως οι πληροφορίες που στέλνει ή λαμβάνει ένας Χρήστης μέσω του Ιστοτόπου είναι ιδιωτικές. Με άλλα λόγια, οι κωδικοί ασφαλείας και οι αριθμοί των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών των Χρηστών δε δύναται να αποθηκευτούν.

Πρόσθετα Δικαιώματα του Χρήστη ως προς την Προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων
Σημειώνεται ότι μετά τις 25/05/2018 θα βρίσκεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει επιπλέον τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας

Περιορισμος της επεξεργασίας των δεδομένων του
Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του
Φορητότητα των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (ο Χρήστης μπορεί να λάβει τα δεδομένα του σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας).
Τέλος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Cookies
Το xepapadeas.gr χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους Επισκέπτες του. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν στις υπηρεσίες του xepapadeas.gr και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την αυτόματη ενεργοποίηση των cookies, μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τα cookies που δημιουργούνται.

Τιμολογιακή Πολιτική
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές των προϊόντων που παρέχονται μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του xepapadeas.gr, όσο και οι χρεώσεις που αφορούν στα έξοδα αποστολής και στην πληρωμή με αντικαταβολή, μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Πολιτική Επιστροφών
Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, επιστρέφοντας τα προϊόντα που αγόρασε, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Ο Πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του xepapadeas.gr εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του και με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να επιστρέψει ένα ή περισσότερα προϊόντα, δε θα επιβαρυνθεί με έξοδα αποστολής. Εξυπακούεται πως το εκάστοτε αγαθό δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί, χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί, εν μέρει ή ολικώς καταστραφεί κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα υλικά που παρελήφθη από τον πελάτη δεν πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο κατάστημα του xepapadeas.gr, είναι ελαττωματικό, είναι μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένο , τότε οι διαχειριστές του xepapadeas.gr έχουν την ηθική υποχρέωση να το αντικαταστήσουν ή να επιστρέψουν το χρηματικό ποσό που ο Πελάτης κατέβαλε για την απόκτησή του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας και σαφούς συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του xepapadeas.gr και των Χρηστών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Αποποίηση Ευθύνης
Οι διαχειριστές και συντάκτες του xepapadeas.gr  καταβάλλουν κάθε δυνατή

προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο ορθές, πλήρεις και σαφείς. Ωστόσο, ενδέχεται σε αυτό να υπάρχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

Τέλος, το xepapadeas.gr δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των Όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι το xepapadeas.gr ουδεμία ευθύνη φέρει και ότι ο ζημιωθείς Χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του xepapadeas.gr και των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει στους διαχειριστές του xepapadeas.gr εκτός και αν πρόκειται για αναδημοσίευση όπου θα αναφέρεται η πηγή ή άλλο υλικό (όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.α.) που δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Όσον αφορά το πρωτότυπο υλικό της Ιστοσελίδας, οι διαχειριστές του xepapadeas.gr δεν επιθυμούν να γίνεται αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό χωρίς προηγούμενη άδεια.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Τελευταία ενημέρωση στις 25/05/2018